Dewi Hartkamp

Dewi Hartkamp is sinds februari 2009 programmamanager van SIGN. Dewi jaagt met SIGN vernieuwingen aan door spelers in het tuinbouwcluster en daarbuiten te verbinden in innovatieprojecten. Ook voelt zij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de Stichting SIGN en het programmamanagement.

Daarvoor werkte Dewi bij:

  • SenterNovem o.a. secretaris van Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) en Greenports NL; coordinator van 'Energie agrosectoren'; adviseur Pieken in de Delta (gebiedsgerichte economische versterking en innovatie) en ROB (Reductie overige broeikasgassen), initiatiefnemer/coördinator 'Positionering Account Landbouw'. 
  • Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten als onderzoekscoordinator en beleidsmedewerker voedselveiligheid en biotechnologie (Commmissie Coëxistentie).

Zij is gepromoveerd bij prof. R. Rabbinge op de koppeling van GIS en simulatiemodellen voor duurzame maissystemen. In haar vrije tijd gaat ze het liefst racen in haar oude peugeot 504 coupe.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Economische Zaken.


Logo LTO Glaskracht Nederland
Peter OeiPeter Oei
Programmamanager
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Peter Oei
Peter Oei op Twitter