SIGN is

Een Stichting van 5 ondernemers. Voor de uitvoering van het programma Waard&Vol Groen is Dewi Hartkamp vanuit Glastuinbouw Nederland aangewezen als programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van het innovatieprogramma, het secretariaat van de Stichting, alsmede voor het reilen en zeilen van de Stichting.

Stichting SIGN heeft een alliantie met het Ministerie van LNV (voorheen EZ) voor de uitvoering van het innovatieprogramma Waard&vol Groen. Peter Oei is vanuit LNV gedetacheerd bij de Stichting. 

Kernbestuur

  • Sjaak van der Tak (voorzitter)
  • Hans Bunnik
  • Peter Duijvestijn
  • Wouter Duijvesteijn
  • Piet Reedijk

Programmabestuur

Het programmabestuur bestaat uit het kernbestuur aangevuld met

  • Erik Gipmans 
  • Rudy Rabbinge 
  • Waarnemer Ministerie van LNV

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp