Groen moet je doen!

Circulaire akoestische belmeubels

Op menig kantoortuin is de vraag naar belruimten groot. De werkplek van de toekomst gebruikt alleen nog natuurlijke en hernieuwbare materialen. Stichting SIGN ontwikkelde met Fungalogic akoestische panelen van ‘’growing materials’’, gekweekte materialen waarin tuinbouwreststromen verwerkt zijn. In de akoestische belcellen combineren we deze nieuwe materialen met levend groen, voor een gezond binnenklimaat.

SIGN werkt in het programma Circulaire Tuinbouw samen aan circulaire toepassingen voor vezels en perssap. De vezels dienen als grondstof voor papier, bouwmateriaal of textiel; in het perssap zitten nutriënten, mineralen en reinigingsmiddelen.

Greennest Play: groenbeleving

SIGN ontwikkelt een plan voor het Greennest Experience & Hotel in Park 21, nabij Hoofddorp. Op deze locatie komt een hotel, kwekerij, restaurant  en de educatieve speeltuin Greennest Play. In een kas van 1750 m2 kunnen kinderen naar hartenlust klimmen en klauteren tussen spannende speeltoestellen. Naar verwachting kan de omgevingsvergunning voor het hele terrein medio 2020 ingediend worden. Alle activiteiten op het terrein moeten bijdragen aan twee doelen: gezond eten met producten uit de tuinbouw en inspireren met groen.

Skygarden paviljoen

Korte video impressie van het SIGN project SKY Garden, waarbij met reststromen uit de tuinbouw een circulair vergaderpaviljoen is gekweekt en groene innovaties te zien zijn.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Een volle Fokker terminal met meer dan 700 mensen luisterde op 21 februari aandachtig naar de lancering van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemde tijdens het evenement ook het innovatieproject Circulaire kas: "Verwaarding van reststromen" van SIGN als lichtend voorbeeld. Meststoffen, bodemverbeteraars en ook (bouw)materialen van reststromen.

Het Groene Tijdperk: vitale werkplekken

Over gezonde werkplekken en het effect van groen op de werkplek. Ons brein is evolutionair aangepast aan de natuur en niet in vierkante betonnen kantoorruimtes. Met groen brengen we de natuur binnen. Groen geeft rust en helpt ons fit, creatief en gelukkig te zijn in ons stenen tijdperk. https://www.natuurlijkwerkt.nl

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp