Groen moet je doen!

Healthy snacks

Groen moet je doen! Eet jij vaak iets tussendoor? En grijp je dan snel naar een ongezonde snack? Omdat we tegenwoordig maar liefst 8 eetmomenten hebben, die veelal ook buitenshuis plaatsvinden, is het belangrijk tussendoortjes gezonder te maken. Om die reden hebben we in samenwerking met studenten van de TU Delft een aantal concepten bedacht voor ‘gezonde koelkasten’. In Europa bestaan er al een aantal van deze innovatieve slimme koelkastconcepten met ultra-verse producten – zoals Healthy Fridge. Deze zie je helaas nog beperkt, zelfs op de meest logische locaties zoals high-end kantoren, professionele sportopleidingen en ziekenhuizen is het nog geen vast onderdeel van het assortiment. In Nederland associëren consumenten snacken vaak met ongezonde tussendoortjes, dat kan anders, dat kan beter. Met "#doeheteensanders" wil SIGN deze verandering stimuleren.

Waterzuivering met drijflichamen

Groen moet je doen! In samenwerking met SIGN onderzocht Hazel van Waijjen (WUR) voor Waterschap Vallei en Veluwe het effect op de waterkwaliteit van drijflichamen met drie verschillende plantensoorten. SIGN ontwierp en produceerde hiervoor drijflichamen van reststromen met mycelium. Conclusie: Riet en Liesgras hebben een goede waterzuiverende werking; naast stikstof breken ze ook medicijnen af. Mycelium drijflichamen met tuinbouwreststromen breken echter zelf ook langzaam af, waardoor er weer nutriënten in het water terecht kunnen komen. Een oplossing daarvoor is om drijflichamen van kurk of jute te gebruiken, mineraal arme restromen te gebruiken of het mycelium te stabiliseren zodat het veel langer meegaat. Het Waterschap gaat het onderzoek in 2023 continueren.

Circulair verpakken Beyond Chrysant

Groen moet je doen! In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven zelf. Ondernemer Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant legt uit waarom hij naast efficiënt telen en goed werkgeverschap experimenteert met duurzaam verpakken.

Het Living Lab

Het Living Lab op het terrein van Dijkshoorn Recycling in Bleiswijk werd op initiatief van SIGN op 23 september geopend. Ondernemers die biomassa willen laten voorbewerken en toepassingen willen laten onderzoeken, kunnen in het lab op schaal van kilo’s tot tientallen tonnen aan de slag. Hiervoor zijn vouchers beschikbaar waarmee 50% van de kosten worden gedekt. Op deze locatie wordt grootschalig (droog)gecomposteerd, gezeefd, gehakseld en desgewenst nagedroogd. Op deze locatie werkt SIGN zelf met jonge vormgevers, studenten van de Universiteit Utrecht, InHolland, Avans en de Technische Hogeschool Delft aan nieuwe toepassingen, die volgend jaar op de Floriade te zien zijn.

Growing airplanes

Over het gebruik van reststromen uit de tuinbouw voor de fabricage van hoogwaardige lichtgewicht interieurdelen voor de vliegtuig- en autoindustrie.

Oproep verduurzaming meststoffen

SIGN videoboodschap 'verduurzaming meststoffensector' voor de talkshow 'Het eerlijke gesprek over kunstmest' op 28 september 2020.

Circulaire Tuinbouw: A million friends

Over de circulaire tuinbouw, het gebruik van reststromen en biostimulanten met bacteriën - A Million Friends - die de weerbaarheid van planten kan vergroten.

Circulaire Tuinbouw: Verwerking reststromen sierteelt

Sierteelt reststromen wordt op locatie geperst tot perssap voor fermentatie naar meststof en bodemverbetering en vezels voor composieten, textiel en meer.

van Pillen naar Paprika's (groentehoudende huisarts)

In dit programma worden patienten in achterstandswijken o.a. via een 40-tal huisartspraktijken en supermarktsafaris gestimuleerd om gezonder- meer groente en fruit- te eten. Rond 75 huisartsen, praktijk ondersteuners en diëtisten kregen eerst een nascholing van de Vereniging Arts en Leefstijl over hoe leefstijl ingezet kan worden voor chronische ziekten zoals type 2 diabetes. Als onderdeel van de nascholing werd er samen gekookt. Daarna hebben 75 mensen meegedaan aan Mijn Eet Experiment om zelf te ervaren hoe het is om vers en onbewerkt te eten en alle praktijken kregen 6 maanden lang elke week snackgroenten voor patiënten en medewerkers. Als onderdeel van het programma organiseerde Stichting Voeding Leeft ook Supermarkt safari’s in samenwerking met HRC diëtisten, waar diëtisten rondleiding gaven in een supermarkt om te bespreken wat wel en niet geschikt is om te eten voor mensen met type 2 diabetes. Stichting Voeding Leeft voert het project uit op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en Fonds Achterstandswijken Rotterdam.

Building Biomass Heroes conferentie Dutch Food Week

Samen bouwen aan een Circulaire toekomst.

Zowel de bouwsector als de tuinbouw hebben grote ambities voor een circulaire toekomst. In eerste instantie lijken de sectoren mijlenver uit elkaar te liggen, maar in de praktijk zijn er al tal van verbindingen. Hoe kunnen we gezamenlijk de circulaire ambities realiseren. Een film impressie van de keynotes, pitches en discussie tafels van de conferentie Building Business with Biomass Heroes gehouden 9 oktober 2019.

Luchtzuiverende plantsystemen (bijeenkomst onderzoek)

In opdracht van SIGN heeft TNO onderzoek verricht naar de effectiviteit van diverse luchtzuiverende (plant)systemen in kantoren. In deze Groen moet je doen film een korte impressie van de bijeenkomst waarvoor SIGN diverse partijen en onderzoeken bijeen bracht om deze te bespreken.

Zie ook het nieuws item over "Moderne plantsystemen effectief tegen fijn stof".

Circulaire akoestische belmeubels

Op menig kantoortuin is de vraag naar belruimten groot. De werkplek van de toekomst gebruikt alleen nog natuurlijke en hernieuwbare materialen. Stichting SIGN ontwikkelde met Fungalogic akoestische panelen van ‘’growing materials’’, gekweekte materialen waarin tuinbouwreststromen verwerkt zijn. In de akoestische belcellen combineren we deze nieuwe materialen met levend groen, voor een gezond binnenklimaat.

SIGN werkt in het programma Circulaire Tuinbouw samen aan circulaire toepassingen voor vezels en perssap. De vezels dienen als grondstof voor papier, bouwmateriaal of textiel; in het perssap zitten nutriënten, mineralen en reinigingsmiddelen.

Greennest Play: groenbeleving

SIGN ontwikkelt een plan voor het Greennest Experience & Hotel in Park 21, nabij Hoofddorp. Op deze locatie komt een hotel, kwekerij, restaurant  en de educatieve speeltuin Greennest Play. In een kas van 1750 m2 kunnen kinderen naar hartenlust klimmen en klauteren tussen spannende speeltoestellen. Naar verwachting kan de omgevingsvergunning voor het hele terrein medio 2020 ingediend worden. Alle activiteiten op het terrein moeten bijdragen aan twee doelen: gezond eten met producten uit de tuinbouw en inspireren met groen.

Skygarden paviljoen

Korte video impressie van het SIGN project SKY Garden, waarbij met reststromen uit de tuinbouw een circulair vergaderpaviljoen is gekweekt en groene innovaties te zien zijn.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

Een volle Fokker terminal met meer dan 700 mensen luisterde op 21 februari aandachtig naar de lancering van het uitvoeringsprogramma Circulaire economie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven noemde tijdens het evenement ook het innovatieproject Circulaire kas: "Verwaarding van reststromen" van SIGN als lichtend voorbeeld. Meststoffen, bodemverbeteraars en ook (bouw)materialen van reststromen.

Het Groene Tijdperk: vitale werkplekken

Over gezonde werkplekken en het effect van groen op de werkplek. Ons brein is evolutionair aangepast aan de natuur en niet in vierkante betonnen kantoorruimtes. Met groen brengen we de natuur binnen. Groen geeft rust en helpt ons fit, creatief en gelukkig te zijn in ons stenen tijdperk. https://www.natuurlijkwerkt.nl

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp