Nieuws

Vouchers reststromen bijna op !!

De voucher regeling voor biomassa voorbewerking van biomassa staat nog twee maanden open (uiterlijk tot 15 Januari 2023). De regeling ...

gepubliceerd: 2022-11-15 | tagged: news nieuws

Erfenis Floriade komt goed terecht

SIGN was betrokken bij een groot aantal projecten op de Floriade. Ondertussen hebben de meeste objecten een nieuwe bestemming gevonden ...

gepubliceerd: 2022-11-03 | tagged: new nieuws

Sign op Twitter

De afgelopen maanden werkten Andy Cartier Rosa Hämäläinen Laila Kestem en Wies van Lieshout aan een tentoonstelling voor het Wa...

updated: 2022-12-03 09:40

#circulaire #economie stokt... Zitten we inmiddels zo diep in uitgewerkte missies dat we het groter plaatje niet missen? Voedsel...

updated: 2022-11-19 08:44

Integraal duurzaam bouwen: Thomas van Belzen maakte korte film hoe je met paprikastengels en innovatieve technieken kunt optoppe...

updated: 2022-11-18 04:21

Op heel heldere wijze presenteerde Hidde van Steenwijk hoe nu gezondheidseffecten in het lichaam meetbaar kan maken en wat er n...

updated: 2022-11-18 01:53

#Gezondheid is voor de jeugd juist een reden om Groente & Fruit niet te nemen.... voor de 16% die wel goed eten wel.... Co...

updated: 2022-11-17 06:47

Wees er snel bij! Ons instrument om te experimenteren met toepassingen voor hoogwaardiger inzet van #tuinbouw #reststromen als #...

updated: 2022-11-16 08:48

Integraal duurzaam ontwikkelen: mooi dat we vanuit verschillende ministeries (waaronder LNV) dit programma ondersteunen. Isabell...

updated: 2022-11-14 06:55

Idealiter pers je het materiaal eerst en haal je er nog eiwitten en een kalirijke meststof uit. Pauline Buffing Floor Boselie-Ab...

updated: 2022-11-14 06:19

Bij Royal Flora Holland komen flinke afvalstromen vrij. Kunnen we die inzetten voor de circulaire tuinbouw? Terwijl de Trade Fai...

updated: 2022-11-12 12:45

Dit speelt in de hele circulaire economie: tientallen wettelijke belemmeringen. SIGN pleitte bij provincie Zuid-Holland voor opz...

updated: 2022-11-10 05:19

Toekomstbeelden: inspiratiebron

SIGN organiseerde op 3 december een ondernemerssessie over de toekomst van de glastuinbouw in 2040. Deze beelden geven een breed perspectief van een glastuinbouw die midden in de samenleving staat en bijdraagt aan een gezonde woon-, werk- en leefomgeving. De toekomstbeelden vormen een inspiratiebron voor de innovatieprogrammas van SIGN voor de komende vijf jaar waarin SIGN samenwerkt met het ministerie van LNV.  lees meer...

Living Labs voor innovatie

Het SIGN innovatieprogramma 2021-2025 werkt aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en sluit aan op de missies van het kabinet. Circulaire Tuinbouw krijgt volop aandacht zoals de verwaarding van organische reststromen waar SIGN in 2018 mee startte. Tevens werkt SIGN aan het vergroenen van meststoffen & substraat,  biobased materialen en het stimuleren van duurzame huisvesting van medewerkers. Naast circulariteit werkt SIGN aan systeemdoorbraken voor gezonde voeding zoals via gedragsverandering en nieuwe kanalen. Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma werkt SIGN samen met het ministerie van LNV, de Greenports en het bedrijfsleven.
 
LIVING LABs
De aanpak van het Circulaire Tuinbouw innovatieprogramma vindt vooral plaats middels het oprichten en deelnemen aan Living Labs, met eigen pilots, het in kaart brengen van wet- en regelgeving en het stimuleren van Buyer groups (markt organiseren) bijvoorbeeld voor biobased bouwen. Lees hier meer over het Living lab Bleiswijk.

Circulair verpakken Beyond Chrysant

Groen moet je doen! In 2020 is SIGN gestart met het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Dit open innovatieprogramma stimuleert circulair ondernemerschap, de ontwikkeling van nieuwe ketens en het organiseren van markt. Uiteraard is er een belangrijke rol weggelegd voor teeltbedrijven zelf. Ondernemer Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant legt uit waarom hij naast efficiënt telen en goed werkgeverschap experimenteert met duurzaam verpakken.

Uitgelicht project

Medicijnen uit de kas

   

De Nederlandse glastuinbouw heeft een aantal sterke troeven in handen als het gaat om de productie van geneeskrachtige kruiden voor uiteenlopende afzetmarkten. Zoals het vermogen om gewassen te telen onder strikt gecontroleerde omstandigheden van voeding, water en licht. In combinatie met het Nederlandse systeem voor kwaliteitcontrole betekent dit dat de Nederlandse tuinders een uitstekende startpositie hebben. Andere sterke punten zij onze kennisinfrastructuur; hoog ontwikkelde veredelingssector en logistieke systemen. Zwakke punten zijn het ontbreken van een krachtige traditie en daarmee lokale afzet en belemmerende regelgeving. Samen met de NVF onderzochten we de markt voor geneeskrachtige planten en ontwikkelde we de website infofyto met objectieve informatie over de geneeskrachtige werking van planten. Wetgeving belemmert ons uiteindelijke doel: (glastuinbouw) producenten van medicinale planten die met potentiële afnemers nieuwe ketens vormen. Hierin moeten producenten niet louter grondstoffenleverancier zijn maar een partner positie krijgen in samenwerkingsverbanden. Dit bepaalt de haalbaarheid en lange termijn horizon om met geneeskrachtige planten in de Nederlandse glastuinbouw aan de slag te gaan.

Groen moet je doen!

Welke sector levert oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Gezondheid en Welzijn. Onder de serietitel Groen moet je doen vindt u een aantal inspirerende filmpjes van SIGN initiatieven.

 • Het Living Lab - video
 • Growing airplanes - video
 • Oproep verduurzaming meststoffen - video
 • A million friends - video
 • Verwerking reststromen sierteelt - video
 • Van Pillen naar Paprika's - video
 • Building Biomass Heroes conferentie - video
 • Luchtzuiverende plantsystemen (bijeenkomst onderzoek) - video
 • Circulaire akoestische belmeubels - video
 • Greennest Play: groenbeleving - video
 • Sky Garden paviljoen - video
 • Conferentie Circulaire Tuinbouw - video
 • Het Groene Tijdperk: vitale werkplekken - video

Waard&vol Groen

"Waard&vol Groen 2016-2020" is het aflopende innovatieprogramma van SIGN. Klik HIER 

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp