BTC en SIGN bundelen krachten richting Circulaire Tuinbouw

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Bio Treat Center gaan samenwerken aan toepassingen voor biomassa uit de tuinbouw in het landelijke programma Circulaire Tuinbouw. Hiertoe tekenden Dewi Hartkamp programmadirecteur van SIGN en Ton Voncken directeur Bio Treat Center een samenwerkingsovereenkomst.

Met deze samenwerking koppelt SIGN haar strategische programmering aan het ondernemersnetwerk en activiteiten van het Bio Treat Center. SIGN en Bio Treat Center gaan onder andere werken aan een ‘’Living Lab Circulaire Tuinbouw’’, waar ondernemers met biomassa nieuwe product-markt combinaties ontwikkelen. Zowel toepassingen voor tuinders op hun eigen bedrijf, als toepassingen in heel andere sectoren zijn mogelijk. Het programma Circulaire Tuinbouw schetst een reeks aan toepassingen: verpakkingen, schoonmaakmiddelen, biostimulanten, (bouw)materialen en meststoffen etc. De Dutch Agri Food Week in oktober zal inspiratie van nieuwe marktvelden en partijen verder stimuleren. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dewi Hartkamp en Ton Voncken

   

 

Met de samenwerking willen SIGN en BTC de mogelijke toepassingen sterker gaan verbinden aan de tuinbouw. De competenties en netwerken van beide organisaties zijn complementair en stellen de tuinbouw in staat serieuze stappen te zetten naar een duurzame toekomst. SIGN en BTC zullen verder de opschaling van circulaire toepassingen bevorderen door stimulerende maatregelen en knelpunten bij de overheden aan de orde te stellen. 

 

 

 

Afbeelding: Bio Treat Center. Dynamiek van het concept. Klik hier voor een grotere versie van deze afbeelding

   

Bio Treat Center is een ‘half-open’ innovatiefaciliteit - gevestigd op de sterk groeiende Brightlands Campus Greenport Venlo, voor, door en met een groeiende community van enthousiaste ondernemers. Ondernemers die als gemeenschappelijk doel hebben het beter en duurzamer benutten van biomassa richting een rendabele en volhoudbare (bio-) circulaire economie. 

SIGN werkt vanuit maatschappelijk vraagstukken aan strategische innovaties die de sector in beweging brengen en versterken. SIGN is de innovatiestichting van Glastuinbouw Nederland en heeft voor haar uitvoeringsprogramma een alliantie met het ministerie van LNV.

 

 

Afbeelding: SIGN programma toepassing circulaire tuinbouw. Klik hier voor een groterere versie van deze afbeelding

   

gepubliceerd: 2019-06-11 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp