Vernieuwde Greennest Gallery Utrecht in de Botanische Tuinen

In één van de tropische kassen van de Botanische Tuinen Utrecht is sinds dit voorjaar een vernieuwde Greennest Gallery Utrecht gestart. De Utrechtse ondernemer Karima Benali, die met haar initiatief How are you growing? de ambitie heeft om de band tussen stedeling en natuur te versterken is in de Greennest Gallery Utrecht een plantenzaak gestart.

De Greennest Gallery Utrecht is ontstaan uit een samenwerking tussen de Botanische Tuinen en SIGN, gesteund door Universiteit Utrecht, LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Stichting Stimuflori. Vorig jaar werd de ruimte ingericht als ontmoetingsplek en expositieruimte voor onder meer innovatieve groensystemen. In de nieuwe samenwerkingsvorm is de galeriefunctie uitgebreid met plantverkoop voor particulieren en worden extra activiteiten ontwikkeld rond de thema’s verstedelijking en natuur.

 

Natuur in huis

Benali hoopt met How are you growing? mensen te inspireren hun leefomgeving groener in te richten: “Er wonen steeds meer mensen in een verstedelijkte omgeving. In die verstedelijkte omgeving zitten de meesten ook nog eens 90% van de tijd binnen, waarvan een groot deel in kantoren. De natuur lijkt hierdoor ver weg, maar dat is helemaal niet zo. De stad is onderdeel van de natuur en het is hoog tijd om de kennismaking te hernieuwen. Met meer kennis van zaken en met hulp van allerlei innovaties kan ‘buiten’ eenvoudig naar binnen worden gehaald.”

 

Greennest waarden en innovaties

In de Greennest Gallery staat daarom kennisdeling en innovatie voorop. De zaak is ingedeeld in zeven plantwaarden: acoustic, humidify, grow, breath, easy, smart space en relax. Via deze waarden leer je wat planten precies voor je kunnen betekenen. Klanten krijgen bovendien bij aankoop van een plant achtergrondinformatie mee over de herkomst en de verzorging ervan. Naast bijzondere en meer gangbare kamerplanten zijn er accessoires, zoals potten, plantenstandaards en -houders te koop, maar ook grotere vergroeningstoepassingen, zoals groene wanden die relatief onderhoudsarm zijn.

 

Creatieve, groene projecten

Behalve met het runnen van de plantenzaak de Greennest Gallery verrijkt How are you growing? Utrecht ook met (kinder)workshops, exposities en groene projecten. In alle creatieve concepten en projecten zoekt Benali aansluiting op wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking met de Botanische Tuinen is hiervoor natuurlijk optimaal.

gepubliceerd: 2018-06-01 | tagged: greennest nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp