Samenwerking Living Lab 2023

Het SIGN Living Lab Bleiswijk dient als een locatie waar ondernemers, bioneers, studenten en ontwerpers kunnen samenwerken op hergebruik en toepassingen van (plantaardige) restmaterialen. In 2023 verschoof de de aandacht van vooral eigen projecten naar samenwerkingsverbanden. Zo werd er onder andere witlofwortelsap geperst als smaaktoevoeging in biologische sapjes, plaatmateriaal geperst van spruitenstengels en voorbewerkingstechnieken getest voor het maken van reststroomkarton. Ook vond er een succesvolle inspiratie dag plaats in samenwerking met Greenport West-Holland en ondersteunde SIGN vanuit het Lab meerdere circulaire initiatieven zoals fermentatieproeven van VARTA en champost als veenvervanger voor aardbei met Lentiz studenten. Een overzicht van de activiteiten en projecten leest u in de eerste SIGNaal van 2024.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Labmanager Elise van Nunen.

Zie ook Living Lab gebruiken voor opties 

gepubliceerd: 2024-02-12 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp