Vertrek SIGN Programmamanager Peter Oei

Na vijftien jaar stopt Peter Oei per 1 april als programmamanager bij SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw). Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was hij gedetacheerd bij de innovatiestichting van Glastuinbouw Nederland, in eerste instantie vanuit het InnovatieNetwerk Agro & Groene Ruimte en later vanuit de directie Strategie, Kennis en Innovatie.

De afgelopen jaren werkte Peter veel aan biobased materialen; SIGN liet een groot aantal bijzondere voorbeelden daarvan zien op de Floriade in Almere, van een migrantenwoning die voor 75% uit paprikastengels bestond tot vliegtuigstoelen van mycelium en akoestische bouwsystemen.

Peter: "Dewi Hartkamp en ik hebben de afgelopen jaren aan een groot aantal innovaties kunnen werken, van Work is gaming tot nieuwe bouwconcepten waarin technieken uit de glastuinbouw waren verwerkt. De laatste jaren waren we vooral actief met circulaire tuinbouw, in het Living Lab in Bleiswijk hebben we veel verschillende toepassingen van reststromen onderzocht."

Peter keert terug naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar hij de afgelopen jaren betrokken was bij programma’s rond biobased innovaties, waaronder de Field Labs van Building Balance, Buyer Groups, de prijsvragen rond biobased en natuurinclusief van het college van Rijksadviseurs en de City Deal Circulair en Conceptueel bouwen. Het ministerie van LNV werft op dit moment een opvolger voor Peter om de vruchtbare samenwerking met SIGN te continueren. Deze opvolger zal samen met Programmamanager Dewi Hartkamp voor integrale maatschappelijke opgaven nieuwe perspectieven ontwikkelen vanuit de (glas)tuinbouw.

   Peter Oei in het SIGN myceliumpark (Floriade 2022)  

gepubliceerd: 2023-02-27 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp