Waterzuivering met drijflichamen

In samenwerking met SIGN onderzocht Hazel van Waijjen (WUR) voor Waterschap Vallei en Veluwe het effect op de waterkwaliteit van drijflichamen met drie verschillende plantensoorten. SIGN ontwierp en produceerde hiervoor drijflichamen van reststromen met mycelium. Conclusie: Riet en Liesgras hebben een goede waterzuiverende werking; naast stikstof breken ze ook medicijnen af. Bij Iris kon deze werking niet worden aangetoond.

Mycelium drijflichamen met tuinbouwreststromen breken echter zelf ook langzaam af, waardoor er weer nutri├źnten in het water terecht kunnen komen. Een oplossing daarvoor is om drijflichamen van kurk of jute te gebruiken, mineraal arme restromen te gebruiken┬á of het mycelium te stabiliseren zodat het veel langer meegaat. Het Waterschap gaat het onderzoek in 2023 continueren.

De rapportage kunt u hier downloaden.

gepubliceerd: 2022-12-20 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp