Start ‘Buyer group Biobased Bouwmaterialen’

Reststromen uit de land- en tuinbouw en andere biobased grondstoffen kunnen dienen als basis voor bouwmaterialen, interieurinrichting en infrastructuur. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig voldoende afnemers bereid te vinden die oplossingen ook daadwerkelijk toe te gaan passen. Vanuit het innovatieprogramma Circulaire tuinbouw 2020-2025 van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is daarom de samenwerking gezocht met andere partijen om een Buyer group op te zetten. Organisaties die willen verduurzamen, kunnen in deze groep samen optrekken en krijgen ondersteuning om biobased alternatieven aan te schaffen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt de  Buyer group Biobased waarin RVO/PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden ministerie Economische Zaken, Greenport West-Holland en SIGN samenwerken.

Bouwmaterialen hebben een forse duurzaamheidsimpact; met biobased alternatieven valt deze impact fors te verlagen; reststromen uit de land- en tuinbouw kunnen als grondstof dienen. De meeste paprikastengels eindigen nu nog op de composthoop, maar ze zijn bijvoorbeeld prima geschikt als isolatiemateriaal voor woningen en kantoren. Zo wordt CO2 langdurig vastgelegd en kan de land- en tuinbouw nieuwe verdienmodellen opzetten.

Samen marktvolume vergroten

Publieke en private opdrachtgevers met duurzaamheidsambities kunnen deelnemen aan de Buyer group Biobased Bouwmaterialen. Samen met experts verkennen we de kansen. Door gezamenlijk op te trekken is het mogelijk marktpartijen uit te dagen met de gewenste biobased alternatieven te ontwikkelen. Zo stimuleren we samen het aanbod. De focus van de Buyer group ligt op gebouwen, interieurbouw en producten voor de infra. De komende weken brengt het team de meest kansrijke producten en oplossingen in kaart, die op dit moment beschikbaar zijn. Met deze activiteiten willen de vier ministeries achter Innovatie Expo2021 de impact van het evenement vergroten. De innovaties kunnen zich presenteren op de Innovatie Expo 2021, het evenement van de ministeries van EZK, LNV, IenW en BiZa.

Mooie voorbeelden

Op initiatief van SIGN ontwikkelde de startup Fungalogic (tegenwoordig Fairm) twee jaar geleden het vergaderpaviljoen Sky garden voor gebruik op het ministerie van LNV zelf, dat hoofdzakelijk uit de reststroom van oesterzwammen en hout bestond. Recent heeft op initiatief van SIGN de Floriade samen met LNV een Challenge georganiseerd voor een biobased bouwsysteem met tuinbouwreststromen voor het entreegebouw van de Floriade. Het winnende bouwsysteem blijkt bijzonder betaalbaar en bevat maar liefst 75% paprikastengels.

Deelnemen  

In de Buyer group Biobased bouwmaterialen is ruimte voor maximaal 25 opdrachtgevers; gezamenlijk ontwikkelen we een inkoopstrategie met selectie-eisen, gunningscriteria en eisen voor de afname van deze bouwmaterialen. Wij verwachten van elke deelnemer het bestuurlijk commitment om echt impact te maken en minimaal één groot bouwproject (van €100.000 tot enkele miljoenen) in te brengen dat in de komende 24 maanden op de markt komt.

Als trekker en boegbeeld voor dit programma is Jan Willem van de Groep aangetrokken. Hij heeft in het verleden zijn sporen verdiend met het creëren van marktcondities om de energietransitie en de daarmee samenhangende innovaties in de gebouwde omgeving te versnellen met het Rijksprogramma Energiesprong. Naast Jan Willem bestaat het team uit Peter Oei (SIGN), Ineke Lemmen (Greenport West Holland) en Floris den Boer (PIANOo). Neem contact op met Jan Willem van de Groep voor meer informatie.

SIGN en Greenports Wet Holland kijken naar de mogelijkheden om duurzame materialen van reststromen uit de tuinbouw te gebruiken in de tuinbouw sector zoals voor hoogwaardige migrantenhuisvesting.

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en heeft een alliantie met het ministerie van LNV.

 

gepubliceerd: 2020-12-01 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp