Sprankje virushoop na Pasen

Nu we elke dag overspoeld worden met nieuws over corona, is het goed om de resultaten van een proef met een heel ander virus te delen. Op Goede vrijdag kwam het verslag binnen van experimenten met het ToBRFV-virus (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), een quarantaine organisme dat in de tomatensector voor forse schade zorgt. De kwekers die het aantreffen, moeten de besmette planten op een verantwoorde manier laten verwerken, waarbij de kosten oplopen tot €150.000 voor een kwekerij van 10 hectare.

SIGN bedacht een aanpak om het virus af te doden door hydrolyse (extreem zure of basische omgeving) en gaf in overleg met de Gewascoöperatie Tomaat opdracht aan Groen Agro Control  om te toetsen of het zou werken. De proeven op zich zijn niet ingewikkeld, maar omdat het een quarantaine organisme is mogen maar een paar laboratoria experimenten met ToBRFV uitvoeren. Van het virus was bekend dat het bij een pH onder de 2 of boven de 12 geen besmettingsgevaar meer geeft.  Met verschillende zuren en basen (o.a. ongebluste kalk) voerde Groen Agro Control proeven uit en de behandeling met ongebluste kalk bleek effectief. Groen Agro Control kan dit testen door zogenaamde bio assays, waarbij vier jonge tomatenplanten in contact gebracht worden met besmet materiaal, dat een bepaalde behandeling heeft ondergaan. Bij de andere behandelingen liep de zuurgraad weer enigszins terug richting neutraal, bovendien kwam er warmte vrij bij de behandeling met ongebluste kalk die bijgedragen zal hebben aan het afdoden van het virus. De andere proeven waren negatief: het virus was niet voldoende afgedood.  Dit experiment biedt hoop op een effectieve behandeling waarbij de resterende kalkrijke biomassa als meststof kan dienen voor verzuurde bodem. Door ongebluste kalk op te mengen met gehakselde tomatenstengels en deze in grote plastic slurven in te pakken, kan de temperatuur gedurende enkele uren zo hoog blijven, dat het virus wordt afgedood. In principe kan dat op het besmette bedrijf zelf gebeuren en levert de behandeling een kalkrijke bodemverbeteraar op. Door de behandeling verandert de biomassa in een papachtige massa, wat perspectief biedt op een simpele verwijdering van plastic touwtjes en clipjes. Er is verder onderzoek nodig voor opschaling en de toepassing van de resterende kalkrijke biomassa. Ooit gaan we ze klein krijgen, de virussen. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

gepubliceerd: 2020-04-16 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp