Verkenning kansen plantenstoffen sierteelt vanwege vraaguitval coronacrisis

Op initiatief van VARTA, Greenport West Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) is een verkenning gestart naar hoogwaardige alternatieven voor bloemen. Het gaat daarbij om relatief eenvoudige stoffen zoals etherische oliën, geur- of kleurstoffen. De verkenning is mogelijk door financiële bijdragen van Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en SIGN. 


Als gevolg van de coronacrisis gaan prachtige tuinbouwproducten verloren. In deze producten zitten nog bruikbare inhoudsstoffen. Daarom namen laboratoriumbedrijf VARTA, Greenport West Holland en SIGN het initiatief voor het praktijkgerichte onderzoek naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld oliën, geur- en kleurstoffen, hydrolaten en gedroogde plantendelen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door VARTA. Dat maakt van 18 tot 20 gewassen samples, die worden aangeboden aan afnemers van deze producten voor de cosmetica, geur en smaakindustrie. De verwachting is dat de eerste samples over een paar weken beschikbaar zijn.

De resultaten worden beschikbaar gemaakt via een nieuw webplatform voor biobased toepassingen in de tuinbouw, ontwikkeld door Biobased Greenport West-Holland en het Europese Bioboost programma. 

 

Samples van sierteeltgewassen

Indien de samples interessant zijn bevonden, kunnen in een vervolgstap nieuwe business modellen worden ontwikkeld door tuinbouwondernemers in contact te stellen met geïnteresseerde afnemers. Financiers van het onderzoek zijn gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en SIGN. De bijdrage van SIGN komt uit haar reserves en wordt vooral benut voor het maken van samples van sierteeltgewassen: het betreft in ieder geval roos, gerbera, freesia, lisianthus, phalaenopsis, lelie en mogelijk chrysant.

Vorige week is via Greenport West Holland een oproep gedaan richting teeltbedrijven. Telers die materiaal hebben en willen meedoen, kunnen zich melden via deze link: www.valorisatielab.nl/inventarisatie Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

 

Nieuwe afzetkanalen

Uiteindelijk is het doel om, na deze acute situatie, ook op langere termijn, nieuwe afzetkanalen te realiseren voor ‘bijproducten’, in dit geval bloemen. Voor vezels van tomaat, paprika en chrysant werkt SIGN sinds vorig jaar aan nieuwe toepassingen zoals voor de interieurbouw.

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.

gepubliceerd: 2020-04-07 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp