Update wetgeving reststromen

We leven erg mee met de bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het corona virus en het uitblijven van vraag naar mooie producten. Op de website van Glastuinbouw Nederland vindt u de inzet en resultaten van het crisisteam.

Voor het geval u meer wilt weten over wat u met uw biomassa zou kunnen, is hier de geactualiseerde versie van de brochure over wet- en regelgeving. Alternatieven op composteren vragen goede planvorming, beschrijving van grondstof en beoogde toepassing, beschrijving verwerkingsstappen en afspraken met potentiele afnemers.

Voor vragen neem contact op met ons via SIGN 

gepubliceerd: 2020-03-19 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp