Circulaire tuinbouw: inzicht in wet en regelgeving

Tijdens het symposium 'Building Business with biomass heroes' op 9 oktober presenteerde SIGN haar publicatie Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving reststromen.

De transitie naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch te zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en bloemen zal er altijd een reststroom (biomassa) ontstaan. Op dit moment worden de organische tuinbouwreststromen opgehaald voor compostering of energie . Er zijn kansen om de reststromen hoogwaardiger in te zetten: op het eigen bedrijf – als meststof of verpakkingsmateriaal – of buiten de sector als schoonmaakmiddel of bouwmateriaal bijvoorbeeld. De wet- en regelgeving rond verwerking van reststromen tot producten is echter bijzonder complex. SIGN heeft daarom de publicatie: Op weg naar een circulaire tuinbouw, wet- en regelgeving reststromen opgesteld. Aan de hand van een voorbeelden en stroomschema's laat SIGN de juridische aspecten zien waar initiatiefnemers op dit gebied mee te maken krijgen. Ook zijn er links die doorverwijzen naar websites met relevante wetgeving en informatiebronnen.

Glastuinbouw Nederland zet via SIGN in op samenwerking met de ministeries om tot een leidraad voor reststromen voor de sector te komen, en zo de transitie te versnellen. Zo'n leidraad biedt ondernemers sneller juridische zekerheid.

De publicatie maakt onderdeel uit van het programma Circulaire Tuinbouw, dat SIGN samen met de Greenports is gestart. Voor de uitvoering van haar innovatieprogramma heeft SIGN een alliantie met het ministerie van LNV.

gepubliceerd: 2019-10-10 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp