Health Impact Bond Cardio

Duurzame gedragsverandering gezonde voeding en leefstijl

Tijdens de Dutch Food Week gaven Greenhabit en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland het startsein van het Greenhabit Cardio programma. Het programma gaat met 200 hartpatiënten aan de slag in twee Limburgse ziekenhuizen en met lokale zorgverleners. De Universiteit van Maastricht valideert de resultaten.

 
   

De Greenhabit app coacht mensen spelenderwijs, zodat ze hun gedrag duurzaam veranderen. Dat gebeurt op drie gebieden: eten, bewegen en sociale betekenis. Dat de app werkt is al bewezen bij medewerkers van diverse bedrijven. Bij dit project bestaat de doelgroep uit mensen die een behandeling bij cardiologen hebben ondergaan en thuis revalideren. Voor veel hartpatiënten is het niet eenvoudig de adviezen voor gezonde leefstijl op te volgen: gedragsverandering blijkt lastig.

Greenhabit gaat aan de slag met deze hartpatiënten om te bewijzen dat gedragsverandering -gezonde voeding en leefstijl- met deze app kosteneffectief is. Op termijn kunnen partijen als zorgverzekeraars de inzet van de app vergoeden of een Health Impact Bond (HIB) afsluiten. Bij zo'n HIB investeert een zorgondernemer en betaalt de zorgverzekeraar of gemeente voor de behaalde resultaten. Vanuit de tuinbouw is dit een innovatieve manier om de consumptie van groente en fruit te verhogen, met als bijvangst lagere zorgkosten. Dit project is een voorbeeld van cross sectorale samenwerking met maatschappelijke impact.

De samenwerking kwam tot stsnd via Brightlands Campus Greenport Venlo.

 

 
 

Dewi Hartkamp (SIGN) en Chantal Linders (Greenhabit BV
ondertekenden woensdag de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gepubliceerd: 2019-10-09 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp