Klik op de publicatie die u wilt downloaden

2019 - Op weg naar een circulaire tuinbouw - Wet- en regelgeving reststromen (flyer, 265 kb)
2019 - Effects of plant systems on air quality (rapport, 3.5 MB)
2019 - Openbaar rapport Smits Consult Verkenning biobased routes circulaire glastuinbouw (rapport, 2.2 MB)
2019 - Akoestische circulaire belcellen (presentatie, 11.4 MB)
2018 - Wat eten we morgen? Interventies ter stimulering gezonde voeding. (rapport, 2.7 MB)
2018 - SIGNaal Programma Waard&vol Groen 2016-2020 (0,8 MB)
2018 - Afbraak van PLA (touw) door de oesterzwam (rapport 1.5 MB)
2018 - Negen maandenmenu: Pilot Personalised Food voor Zwangeren (rapport 2 MB)
2017 - Energiezuinige kaswoningen (energiesprong)
2017 - Uitnodiging Greennest Gallery Utrecht
2017 - Uitnodiging Greennest Park mei
2016 - Uitnodiging opening GreenNest Park
2016 - Polyculturen in de kas. Ervaringen van Pioniers. (boek 6,3 MB)
2014 - VersLoon. Een onderzoek naar de haalbaarheid van regionale producten afgeleverd op de werkplek als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. (document, 2.7 MB)
2014 - Versneld naar marktgerichtheid Programmaplan Marktgericht innovatiesysteem glastuinbouw (document 0.3 MB)
2013 - Healing environment 2015. II Gill Pot (rapport, 0.5 MB)
2013 - Healing environment 2015. I Ubiquitous healing and everyday concepts for plants and people, EFRO sept (rapport, 2.4 MB)
2013 - Glastuinbouw als één bedrijf. Operationale modellen voor optimalisering van vraaggestuurde glastuinbouw (notitie 1.8 MB)
2013 - Meer winst met consumenten versmerken (rapport 1.1 MB)
2013 - Tuinbouw Toren. Business & Experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen (document 5 MB)
2013 - Applying Polydome: greenhouse polycultures in the Dutch context, feb 25, 2013 (combinatieteelten) (rapport 6.5 MB)
2011 - Groen Licht voor de ouderenzorg (brochure 2 MB)
2011 - Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020: marktgerichte innovatiestrategieën (rapport 1 MB)
2011 - Landmarkt in de kas. Haalbaarheid kassenbouwsystemen als vervanger van traditionele hallenbouw (rapport 5 MB)
2011 - Op weg naar marktgericht innoveren (boek 6 MB)
2011 - Polydome, High Performance Polyculture Systems (rapport 15 MB)
2010 - Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020 (rapport 3 MB)
2010 - Medicijnen uit de kas. Een verkenning naar de mogelijkheden (rapport 4 MB)
2010 - Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid (ingredientenboek 22 MB)
2010 - Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid (visieboek 9 MB)
2010 - Work is gaming. Motiverende factoren in de glastuinbouw (rapport 3 MB)
2010 - Bouwen met groen en glas (buitenlandse edities) (folder 0.3 MB)
2010 - Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020 (presentatie 0.2 MB)
2010 - Kassen in de toekomst: licht en drijvend (rapport 2 MB)
2010 - Nieuwe sanitatie Westland (rapport 3 MB)
2010 - Poort van Venlo - Parels in het landschap in de praktijk (rapport 11 MB)
2010 - Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid: Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming (rapport 0.7 MB)
2009 - Van afval naar voedsel Nieuwe Nuts in de praktijk – Een Cradle to Cradle benadering voor gemeenten en glastuinbouw (rapport 0.5 MB)
2009 - Algencultuur op drainwater uit de glastuinbouw: Naar een pilot algenteelt voor de glastuinbouw (rapport 0.9 MB)
2009 - De Fotonenboer komt er aan! Stroomopslag betekent doorbraak voor zonne-energie (folder 7 MB)
2009 - De sierteeltketen in 2020: Naar nieuwe transactiesystemen en logistieke systemen (erratum tabel 8)
2009 - De sierteeltketen in 2020: Naar nieuwe transactiesystemen en logistieke systemen (rapport 2 MB)
2009 - Het groenste datacenter ter wereld: Symbiose van glastuinbouw en ICT (folder 4 MB)
2009 - Parels in het landschap: Ruimtelijke kwaliteit in glastuinbouwgebieden (brochure 4 MB)
2008 - Fotonenboer: Elektriciteit tanken bij de boer in 2025 (voortgangsrapportage 0.4 MB)
2008 - Nieuwe Nuts: Duurzame bronnen – lokale business (integrale versie 0.9 MB)
2008 - Nieuwe Nuts: Duurzame bronnen – lokale business (publieksversie 0.4 MB)
2007 - De zoete smaak van zout: Green & Blue (folder 0.4 MB)
2007 - Villa Flora, het groenste kantoor van Nederland (boek 9 MB)
2007 - Work is gaming: Work-life balance in de glastuinbouw van 2030 (rapport 0.6 MB)
2007 - Flowerport China: Samen ondernemen op Oost-Aziatische markten (rapport 0.9 MB)
2007 - Greenhouse Village, the greenhouse-powered neighbourhood (folder 0.8 MB)
2007 - Vlugschrift Innovatiekracht van de Nederlandse Glastuinbouw (folder 0.1 MB)
2007 - Toekomstsignalen (boek 4 MB)
2006 - Een kas voor elke woonwijk: Duurzame energie voor de gebouwde omgeving uit de glastuinbouw (rapport 0.7 MB)
2006 - Helianthos-zonnecellen in de landbouw: De economie van een doorbraaktechnologie (rapport 0.4 MB)
2006 - Kas als Energiebron: Keerpunt en katalysator voor vernieuwing (boek 3 MB)

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp