Werkprogramma's

SIGN Waard&vol Groen 2016 – 2020 

In 2011 is de sector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen benoemd tot Topsector. SIGN draagt met haar innovatieprogramma's bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Topsector. 

Najaar 2015 lanceert SIGN haar nieuwe innovatieprogramma Waard&vol Groen 2016-2020. U leest over de thema's op de pagina Waard&vol Groen programma.

Een samenvatting vindt u hier.

Het programma wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het glastuinbouwbedrijfsleven, het ministerie van LNV en private fondsen.

Voorgaande innovatieprogrammas van SIGN

- Groen, Geld, Gezondheid en Geluk  2012-2015 (september 2011) 

- Glastuinbouw 2030 (augustus 2008)

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland. SIGN heeft voor de uitvoering van haar werkprogramma een alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp